Hrvatski jezični portal

dȍma

dȍma pril.

Definicija
razg.
1. kod kuće [imam to doma imam to kod kuće]
2. kući [idem doma idem kući]
Frazeologija
nisu mu svi doma nisu mu sve daske u glavi, nije priseban ni suvisao u mišljenju; pomaknut (je), udaren (je), opaljen (je);
ȕ boga doma ekspr. jako daleko, bogu iza leđa;
udaje se moma da je nije doma 1. udaje se tek da se uda 2. izmišlja što bilo (samo da ode od kuće)