Hrvatski jezični portal

dȍm1

dȍm1 m 〈G dòma, V dȍme, N mn dòmovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N dom
G doma
D domu
A dom
V dome
L domu
I domom
množina
N domovi
G domova
D domovima
A domove
V domovi
L domovima
I domovima
Definicija
1. a. ambijent u kojem se živi; kuća b. obitelj i kućna čeljad
2. jez. knjiž. a. domovina b. ono otkuda se potječe; zavičaj, rodni kraj
3. a. ustanova namijenjena za rad neke organizacije ili za smještaj osoba [planinarski dom; starački dom; đački dom; studentski dom] b. parlament [slavni dome!] c. dio parlamenta [gornji dom; donji dom]
4. bot., ob. u: [jednodomna biljka; dvodomna biljka, v.]
5. (Dom) glavne novine Hrvatske pučke seljačke stranke (poslije HSS), pokrenuo ih Stjepan Radić, izlazile s prekidima i s promjenama naslova (Slobodni Dom), podnaslova i izdavača 1903—1963.
Sintagma
Dom i sviet petnaestodnevnik kulturno-poučnog i zabavnog karaktera, izlazio u Zagrebu 1888—1923.
Onomastika
pr.: Domačínović (Vinkovci, Velika Gorica), Domàćin (Dubrovnik, sred. Dalmacija), Domaćínović (140, Županja), Dȍmorad (Slavonski Brod)
Etimologija
prasl. i stsl. domъ: kuća (rus., polj. dom) ← ie. *domh2os (lat. domus, grč. dómos, lit. namas)