Hrvatski jezični portal

vòditi

vòditi (koga, što) nesvrš.prez. vȍdīm, pril. sad. vȍdēći, gl. im. vȍđēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
voditi
 
prezent
jednina
1. vodim
2. vodiš
3. vodi
množina
1. vodimo
2. vodite
3. vode
 
futur
jednina
1. vodit ću
2. vodit ćeš
3. vodit će
množina
1. vodit ćemo
2. vodit ćete
3. vodit će
 
imperfekt
jednina
1. vođah
2. vođaše
3. vođaše
množina
1. vođasmo
2. vođaste
3. vođahu
 
perfekt
jednina
1. vodio sam
2. vodio si
3. vodio je
množina
1. vodili smo
2. vodili ste
3. vodili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam vodio
2. bio si vodio
3. bio je vodio
množina
1. bili smo vodili
2. bili ste vodili
3. bili su vodili
 
imperativ
jednina
2. vodi
množina
1. vodimo
2. vodite
 
glagolski prilog sadašnji
vodeći
 
glagolski pridjev aktivni
vodio, vodila, vodilo
vodili, vodile, vodila
 
glagolski pridjev pasivni
vođen, vođena, vođeno
vođeni, vođene, vođena
Definicija
1. a. pokazivati put (idući zajedno) b. davati smjer kretanja, putanju, upravljati kretanjem čega; povlačiti, rukovati čime
2. pomagati komu u hodu ili držeći ga na vodici itd.
3. (do nekog mjesta) odvoditi, silom odvoditi, sprovoditi
4. a. predvoditi, biti na čelu b. izmicati ispred ostalih, biti prvi, upravljati (čime); brinuti se o poslovima
5. rukovoditi
6. () a. pružati se, protezati se u određenom smjeru, služiti kao put, prolaz, biti okrenut prema čemu b. dovoditi do čega, doprinositi čemu, imati što za posljedicu
7. (što) a. popunjavati pismenim podacima u knjigama b. imati u evidenciji
8. (se pod što) a. admin. biti zaveden u službene knjige, biti službeno svrstan [sve se to vodi pod potrošni materijal] b. iron. kad nešto nije onakvo kakvim se prikazuje ili kakvim se prešutno smatra da se može prikazati [nikad nije ništa radio, ali vodi se pod zaslužan znanstvenik]
Frazeologija
voditi brigu brinuti se o čemu;
voditi glavnu (pravu, veliku riječ) imati najveći utjecaj;
voditi ljubav voljeti se, biti u intimnoj vezi (muškarac i žena), spolno općiti;
voditi parnicu parničiti se;
voditi porijeklo potjecati;
voditi računa (o čemu) paziti da se ne zanemari, brinuti se (o čemu);
voditi veseo život živjeti veselo, provoditi se
Etimologija
prasl. i stsl. voditi (rus. vodít', polj. wodzić), lit. vadyti ← ie. *wedh- (stir. fedid: vodi, alb. vjeth: krade)