Hrvatski jezični portal

vòće

vòće sr zb.

Izvedeni oblici
jednina
N voće
G voća
D voću
A voće
V voće
L voću
I voćem
Definicija
bot. plodovi voćaka [koštičavo voće; jagodasto voće; južno voće; tropsko voće; šumsko (divlje) voće]
Sintagma
zabranjeno voće bibl. ono što nije dopušteno, ali je zbog toga privlačno
Etimologija
prasl. *ovotje (stsl. ovoštije, rus. dijal. ovoč', polj. owoc)