Hrvatski jezični portal

vȉtēz

vȉtēz m 〈V -ēže, N mn vìtezovi/-i knjiš.

Izvedeni oblici
jednina
N vitez
G viteza
D vitezu
A viteza
V viteže
L vitezu
I vitezom
množina
N vitezovi
G vitezova
D vitezovima
A vitezove
V vitezovi
L vitezovima
I vitezovima
Definicija
1. pov. a. pripadnik plemićkog staleža b. ratnik, konjanik c. pripadnik viteškog reda, član posebne srednjovjekovne ratničke ili oružane organizacije
2. nosilac posebno dodijeljena naslova
3. pren. a. ekspr. onaj koji se ponaša časno, plemenito, od riječi b. knjiš. onaj koji je zadobio nečiju ljubav [biti vitezom nečijeg srca]
Sintagma
Vitezovi Okruglog stola mit. časno viteško bratstvo koje traži Sveti Gral u britanskim legendama o kralju Arthuru; red vitezova koji su u Camelotu sjedili za okruglim stolom kako nijedan ne bi mogao pomisliti da je povlašten
Onomastika
pr. (nadimačko ili prema službi, usp. njem. Ritter): Vȉtēz (860, Varaždin, Turopolje, Prigorje), Vìtezica (Rijeka, Trogir), Vìtezić (Krk, Rijeka)
Etimologija
prasl. *vitędzь (rus. vítjaz', češ. vítěz) ← germ. *wiking- (stisland. víkingr: ratnik, viking)