Hrvatski jezični portal

voluntarìzam

voluntarìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N voluntarizam
G voluntarizma
D voluntarizmu
A voluntarizam
V voluntarizme
L voluntarizmu
I voluntarizmom
množina
N voluntarizmi
G voluntarizama
D voluntarizmima
A voluntarizme
V voluntarizmi
L voluntarizmima
I voluntarizmima
Definicija
1. fil. psih. učenje prema kojem je volja (a ne um) temeljni princip i pokretač svih stvari (Schopenhauer) [metafizički voluntarizam]
2. pol. sociol. samovoljno postupanje, autoritarno ili diktatorsko, bez obzira na zakone, obaveze ili na potrebe i zahtjeve društva
3. sociol. djelovanje koje se temelji na htijenju, ali bez profesionalne kompetencije i poznavanja predmeta; djelovanje proizvoljnosti
Etimologija
lat. voluntas: volja ≃ voluntarius: voluntaristički + -izam