Hrvatski jezični portal

titùlār

titùlār m 〈G titulára〉

Izvedeni oblici
jednina
N titular
G titulara
D titularu
A titular
V titularu / titulare
L titularu
I titularom
množina
N titulari
G titulara
D titularima
A titulare
V titulari
L titularima
I titularima
Definicija
onaj koji daje ime, onaj koji je titularan, nominalan (vlasnik i sl.)