Hrvatski jezični portal

toccata

toccata (izg. tokàta) ž

Definicija
glazb. kraća skladba za klavir, orgulje ili drugi klasični instrument s tipkama, najčešće u brzom tempu
Etimologija
tal. toccare: dodirnuti