Hrvatski jezični portal

àgditi

àgditi (se) nesvrš.prez. àgdīm (se), pril. sad. àgdēći (se), gl. im. àgđēnje〉

Definicija
čistiti lice, njegovati lice