Hrvatski jezični portal

težìna

težìna ž

Izvedeni oblici
jednina
N težina
G težine
D težini
A težinu
V težino
L težini
I težinom
množina
N težine
G težina
D težinama
A težine
V težine
L težinama
I težinama
Definicija
1. fiz. a. sila kojom na neko tijelo djeluje gravitacijsko polje Zemlje (težina je jednaka umnošku mase tijela i jačini gravitacijskog polja g koje je usmjereno prema centru Zemlje, kako je gravitacijsko polje različito na raznim točkama površine Zemlje, to je težina istog tijela različita na raznim mjestima Zemljine površine) b. količina te sile izražena odgovarajućom mjerom
2. ozbiljnost, važnost, vrijednost [te riječi imaju težinu]
3. težak osjećaj, osjećaj gađenja, muke i sl. [osjećam neku težinu]
4. razg. naziv za masu (posebno pri vaganju)