Hrvatski jezični portal

tȉh

tȉh prid.odr. -ī, komp. tȉšī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N tih
G tiha
D tihu
A tiha / tih
V tihi
L tihu
I tihim
množina
N tihi
G tihih
D tihim / tihima
A tihe
V tihi
L tihim / tihima
I tihim / tihima
 
srednji rod
jednina
N tiho
G tiha
D tihu
A tiho
V tiho
L tihu
I tihim
množina
N tiha
G tihih
D tihim / tihima
A tiha
V tiha
L tihim / tihima
I tihim / tihima
 
ženski rod
jednina
N tiha
G tihe
D tihoj
A tihu
V tiha
L tihoj
I tihom
množina
N tihe
G tihih
D tihim / tihima
A tihe
V tihe
L tihim / tihima
I tihim / tihima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N tiši
G tišeg / tišega
D tišem / tišemu
A tišeg / tišega
V tiši
L tišem / tišemu
I tišim
množina
N tiši
G tiših
D tišim / tišima
A tiše
V tiši
L tišim / tišima
I tišim / tišima
 
srednji rod
jednina
N tiše
G tišeg / tišega
D tišem / tišemu
A tiše
V tiše
L tišem / tišemu
I tišim
množina
N tiša
G tiših
D tišim / tišima
A tiša
V tiša
L tišim / tišima
I tišim / tišima
 
ženski rod
jednina
N tiša
G tiše
D tišoj
A tišu
V tiša
L tišoj
I tišom
množina
N tiša
G tiših
D tišim / tišima
A tiše
V tiše
L tišim / tišima
I tišim / tišima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najtiši
G najtišeg / najtišega
D najtišem / najtišemu
A najtišeg / najtišega
V najtiši
L najtišem / najtišemu
I najtišim
množina
N najtiši
G najtiših
D najtišim / najtišima
A najtiše
V najtiši
L najtišim / najtišima
I najtišim / najtišima
 
srednji rod
jednina
N najtiše
G najtišeg / najtišega
D najtišem / najtišemu
A najtiše
V najtiše
L najtišem / najtišemu
I najtišim
množina
N najtiša
G najtiših
D najtišim / najtišima
A najtiša
V najtiša
L najtišim / najtišima
I najtišim / najtišima
 
ženski rod
jednina
N najtiša
G najtiše
D najtišoj
A najtišu
V najtiša
L najtišoj
I najtišom
množina
N najtiša
G najtiših
D najtišim / najtišima
A najtiše
V najtiše
L najtišim / najtišima
I najtišim / najtišima
Definicija
1. koji je bez buke, koji ne stvara buku, opr. bučan
2. koji se slabo čuje; prigušen, opr. glasan
3. koji miruje, koji se ne svađa [tih kao bubica]; krotak, miran, povučen, skroman (o osobi)
4. koji je umjeren, blag, koji se pojavljuje u manjoj količini (o prirodnim pojavama)
Frazeologija
peći se na tihoj vatri biti dugo i stalno izložen nezgodama, opasnostima;
tiha voda brijeg roni (dere), v. voda
Onomastika
Tȉhomīl m. os. ime (narodno); isto: Tȉhomīr, Tȉjomīl; hip.: Tȉhan, Tȉjan; Tȉhana ž. os. ime (narodno)
pr.: Tȉhava (Zagreb, Krapina), Tȉhēlka (Križevci, Bjelovar), Tȉhī (Slavonski Brod, Turopolje, Duga Resa), Tíhić (Zagreb, Krk, Rovinj), Tȉhomīr (Požega, Omiš), Tihomírović (Grubišno Polje, Orahovica), Tȉjān (240, Rijeka, Zagreb, Delnice, Požega, Čazma), Tìjanić (110, Vukovar, Rijeka, Zagreb, Pula), Tišánović (Rijeka, Dubrovnik), Tìšinić (Petrinja, Sveti Ivan Zelina)
mikrotop.: Tȉhā (ob. ime uvala, Dubrovnik, Omiš, Rab), Tȉhā vȁla (Omiš), Tȉhovo (Rijeka), Tišìna (ob. riječna bara, kod Kostajnice, Vinkovaca, u Baranji) i sl.;
top. (naselja): Tȉhočāj (Jastrebarsko, 10 stan.), Tišìna Èrdedskā (Sisak, 388 stan.), Tišìna Kàptolskā (Sisak, 308 stan.)
Etimologija
prasl. i stsl. tixъ (rus. tíxij, polj. cichy), lit. teisus: pravedan