Hrvatski jezični portal

tȅlegram

tȅlegram m

Izvedeni oblici
jednina
N telegram
G telegrama
D telegramu
A telegram
V telegrame
L telegramu
I telegramom
množina
N telegrami
G telegrama
D telegramima
A telegrame
V telegrami
L telegramima
I telegramima
Definicija
pismeni tekst koji se prenosi na daljinu telegrafom; brzojav, brzojavka
Etimologija
✧ tele- + -gram