Hrvatski jezični portal

telèfōnskī

telèfōnskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N telefonski
G telefonskog / telefonskoga
D telefonskom / telefonskome / telefonskomu
A telefonskog / telefonski
V telefonski
L telefonskom / telefonskome / telefonskomu
I telefonskim
množina
N telefonski
G telefonskih
D telefonskim / telefonskima
A telefonske
V telefonski
L telefonskim / telefonskima
I telefonskim / telefonskima
 
srednji rod
jednina
N telefonsko
G telefonskog / telefonskoga
D telefonskom / telefonskome / telefonskomu
A telefonsko
V telefonsko
L telefonskom / telefonskome / telefonskomu
I telefonskim
množina
N telefonska
G telefonskih
D telefonskim / telefonskima
A telefonska
V telefonska
L telefonskim / telefonskima
I telefonskim / telefonskima
 
ženski rod
jednina
N telefonska
G telefonske
D telefonskoj
A telefonsku
V telefonska
L telefonskoj
I telefonskom
množina
N telefonske
G telefonskih
D telefonskim / telefonskima
A telefonske
V telefonske
L telefonskim / telefonskima
I telefonskim / telefonskima
Definicija
koji se odnosi na telefon [telefonska govornica; telefonski imenik]
Sintagma
telefonska centrala središte za uspostavljanje veze među pojedinim telefonima unutar zgrade [kućna telefonska centrala], unutar neke mreže [mjesna telefonska centrala] ili izvan nje [međumjesna telefonska centrala];
telefonska sekretarica tehn. uređaj priključen na telefon (ili ugrađen u njega) koji snima poruke kad se vlasnik telefonske linije ne javlja na poziv;
telefonske usluge mogućnosti kojima se mogu koristiti korisnici telefona da ostvare svoje potrebe (npr. usluga poziva na čekanju, preusmjeravanje poziva, skraćeno biranje i dr.)