Hrvatski jezični portal

bȍk2

bȍk2 m 〈G bòka〉

Definicija
reg. rij. ljudski izmet, nečist
Etimologija
tur.