Hrvatski jezični portal

tèkūćī

tèkūćī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N tekući
G tekućeg / tekućega
D tekućem / tekućemu
A tekućeg / tekućega / tekući
V tekući
L tekućem / tekućemu
I tekućim
množina
N tekući
G tekućih
D tekućim / tekućima
A tekuće
V tekući
L tekućim / tekućima
I tekućim / tekućima
 
srednji rod
jednina
N tekuće
G tekućeg / tekućega
D tekućem / tekućemu
A tekuće
V tekuće
L tekućem / tekućemu
I tekućim
množina
N tekuća
G tekućih
D tekućim / tekućima
A tekuća
V tekuća
L tekućim / tekućima
I tekućim / tekućima
 
ženski rod
jednina
N tekuća
G tekuće
D tekućoj
A tekuću
V tekuća
L tekućoj
I tekućom
množina
N tekuća
G tekućih
D tekućim / tekućima
A tekuće
V tekuće
L tekućim / tekućima
I tekućim / tekućima
Definicija
1. koji teče (o tekućini)
2. koji sada teče, koji se sada događa; sadašnji, suvremeni, koji se sada rješava ili zbiva [tekući događaji]; svakodnevni, redovni
Sintagma
tekuća vrpca neprekidno prebacivanje materijala ili predmeta izrade, koji se prenose od radnika do radnika da bi svaki obavio svoj dio radnog procesa;
tekuće gorivo gorivo u obliku tekućine;
tekući kristali stanje tvari koje je između tekućeg i čvrstog oblika [prirodni kristali; sintetički kristali];
tekući račun račun uzajamnog dugovanja i potraživanja između dviju osoba ili dviju ustanova (ob. između banke i komitenta)