Hrvatski jezični portal

tȅći

tȅći () nesvrš.prez. (1. l. jd) tèčēm, (3. l. mn) tèkū, impf. tècijāh/tèčāh, imp. tèci, prid. rad. tȅkao, pril. sad. tèkūći, gl. im. tèčēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
teći
 
prezent
jednina
1. tečem
2. tečeš
3. teče
množina
1. tečemo
2. tečete
3. teku
 
futur
jednina
1. teći ću
2. teći ćeš
3. teći će
množina
1. teći ćemo
2. teći ćete
3. teći će
 
imperfekt
jednina
1. tecijah / tečah
2. tecijaše / tečaše
3. tecijaše / tečaše
množina
1. tecijasmo / tečasmo
2. tecijaste / tečaste
3. tecijahu / tečahu
 
perfekt
jednina
1. tekao sam
2. tekao si
3. tekao je
množina
1. tekli smo
2. tekli ste
3. tekli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam tekao
2. bio si tekao
3. bio je tekao
množina
1. bili smo tekli
2. bili ste tekli
3. bili su tekli
 
imperativ
jednina
2. teci
množina
1. tecimo
2. tecite
 
glagolski prilog sadašnji
tekući
 
glagolski pridjev aktivni
tekao, tekla, teklo
tekli, tekle, tekla
Definicija
1. a. neprekidno se kretati od izvora prema ušću (o rijeci, potoku) b. kretati se poput tekućine, kao tekućina
2. obilno padati (o kiši), lijevati, liti; slijevati se (o suzama i znoju)
3. pren. a. neprekidno i nezadrživo prolaziti, nastavljati se, protjecati (o vremenu, životu) b. odmicati od početka prema kraju, biti u toku (vremenski); održavati se kroz neko vrijeme, trajati
4. ići glatko, bez zastoja, bez zapinjanja, nastavljati se jedno za drugim; nizati se, trajati
5. pren. pristizati redovno (prihod)
6. stjecati
Frazeologija
teče (ide) kao po loju, v. loj
Onomastika
pr. (nadimačka i prema zanimanju): Tècilazić (Split, Dubrovnik), Tȅklič (Kaštela, Varaždin), Tȅklić (300, Solin, sred. Dalmacija, Bjelovar, Osijek)
hidronim.: Tèčalj (pritok Kašine kod Zagreba), Tòčak (ob. vrela i manji potoci, čest toponim po Lici, Slavoniji, Dalmaciji i Banovini), Potòčilo (Gorski kotar), Tòčala (Lastovo), Tòčilo (Lika, Gorski kotar, Kornati, Kaštela, Brač), Tòčinjāk (Brač) te složena imena tipa: Kòšćićin tòčak (vrelo, Knin), Stùdenī tòčak (Slatina i sl.);
top. (naselja): Tòčak (Slunj, 147 stan.), Tòčak Perjàsičkī (Duga Resa, 37 stan.), Točiònīk (Dubrovnik, 43 stan.)
Etimologija
prasl. *tetji (stsl. tešti, rus. teč', polj. ciec), lit. tekėti ← ie. *tekw-: teći, trčati (skr. takti: trči, stir. techid)