Hrvatski jezični portal

téma

téma ž

Izvedeni oblici
jednina
N tema
G teme
D temi
A temu
V temo
L temi
I temom
množina
N teme
G tema
D temama
A teme
V teme
L temama
I temama
Definicija
1. predmet, osnova, glavna misao (rasprave, govora, umjetničkog djela i sl.)
2. predmet koji treba pismeno obraditi
3. glazb. dio skladbe koji je melodijska, harmonijska i ritmička cjelina i služi kao osnova za varijacije
4. poznati dio rečenice, onaj dio na kojem nije težište
5. pov. vojno-administrativna jedinica u Bizantu od 7. st. [Dalmatinska tema]; temat
Sintagma
tema dana publ. ono o čemu se govori među ljudima i u javnosti, aktualna tema;
tema turnir šah natjecanje na kojem se u svim partijama obvezatno igra jedno te isto otvaranje, koje predstavlja zadanu temu
Etimologija
srlat. thema ← lat.grč. théma: stavak, tvrdnja, ono što je postavljeno; thematikós: koji se odnosi na temu