Hrvatski jezični portal

tȑp

tȑp m 〈N mn tẕpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N trp
G trpa
D trpu
A trpa
V trpe
L trpu
I trpom
množina
N trpovi
G trpova
D trpovima
A trpove
V trpovi
L trpovima
I trpovima
Definicija
zool. morski organizam (Holothuria tubulosa), duguljasta, savitljiva tijela, živi na morskom dnu; morski krastavac, pistelj, brizgavac, holoturija, kacamarin
Etimologija
✧ ≃ v. trpak