Hrvatski jezični portal

trẉd1

trẉd1 m 〈N mn trúdovi/trẉdi〉

Izvedeni oblici
jednina
N trud
G truda
D trudu
A trud
V trude
L trudu
I trudom
množina
N trudovi / trudi
G trudova / truda
D trudovima / trudima
A trudove / trude
V trudovi / trudi
L trudovima / trudima
I trudovima / trudima
Definicija
napor što ga traži fizički ili umni rad [to su moji trudi; dati sebi truda; unatoč trudu]
Etimologija
prasl. i stsl. trudъ (rus. trud, češ. trud), lit. triusas: posao ← ie. *trewd- (stengl. trud rēat: prijetnja, lat. trudere: probijati)