Hrvatski jezični portal

bòrē

bòrē m 〈G borèa〉

Definicija
strmi dvostruki ili trostruki val (morina) na ušćima velikih rijeka visok 2 do 3 metra, nastaje sudarom plimnog vala s riječnom strujom
Etimologija
engl.stnorv. bara: val