Hrvatski jezični portal

bȍrben

bȍrben prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N borben
G borbena
D borbenu
A borbena / borben
V borbeni
L borbenu
I borbenim
množina
N borbeni
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbene
V borbeni
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
srednji rod
jednina
N borbeno
G borbena
D borbenu
A borbeno
V borbeno
L borbenu
I borbenim
množina
N borbena
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbena
V borbena
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
ženski rod
jednina
N borbena
G borbene
D borbenoj
A borbenu
V borbena
L borbenoj
I borbenom
množina
N borbene
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbene
V borbene
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N borbeni
G borbenog / borbenoga
D borbenom / borbenome / borbenomu
A borbenog / borbeni
V borbeni
L borbenom / borbenome / borbenomu
I borbenim
množina
N borbeni
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbene
V borbeni
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
srednji rod
jednina
N borbeno
G borbenog / borbenoga
D borbenom / borbenome / borbenomu
A borbeno
V borbeno
L borbenom / borbenome / borbenomu
I borbenim
množina
N borbena
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbena
V borbena
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
ženski rod
jednina
N borbena
G borbene
D borbenoj
A borbenu
V borbena
L borbenoj
I borbenom
množina
N borbene
G borbenih
D borbenim / borbenima
A borbene
V borbene
L borbenim / borbenima
I borbenim / borbenima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N borbeniji
G borbenijeg / borbenijega
D borbenijem / borbenijemu
A borbenijeg / borbenijega
V borbeniji
L borbenijem / borbenijemu
I borbenijim
množina
N borbeniji
G borbenijih
D borbenijim / borbenijima
A borbenije
V borbeniji
L borbenijim / borbenijima
I borbenijim / borbenijima
 
srednji rod
jednina
N borbenije
G borbenijeg / borbenijega
D borbenijem / borbenijemu
A borbenije
V borbenije
L borbenijem / borbenijemu
I borbenijim
množina
N borbenija
G borbenijih
D borbenijim / borbenijima
A borbenija
V borbenija
L borbenijim / borbenijima
I borbenijim / borbenijima
 
ženski rod
jednina
N borbenija
G borbenije
D borbenijoj
A borbeniju
V borbenija
L borbenijoj
I borbenijom
množina
N borbenija
G borbenijih
D borbenijim / borbenijima
A borbenije
V borbenije
L borbenijim / borbenijima
I borbenijim / borbenijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najborbeniji
G najborbenijeg / najborbenijega
D najborbenijem / najborbenijemu
A najborbenijeg / najborbenijega
V najborbeniji
L najborbenijem / najborbenijemu
I najborbenijim
množina
N najborbeniji
G najborbenijih
D najborbenijim / najborbenijima
A najborbenije
V najborbeniji
L najborbenijim / najborbenijima
I najborbenijim / najborbenijima
 
srednji rod
jednina
N najborbenije
G najborbenijeg / najborbenijega
D najborbenijem / najborbenijemu
A najborbenije
V najborbenije
L najborbenijem / najborbenijemu
I najborbenijim
množina
N najborbenija
G najborbenijih
D najborbenijim / najborbenijima
A najborbenija
V najborbenija
L najborbenijim / najborbenijima
I najborbenijim / najborbenijima
 
ženski rod
jednina
N najborbenija
G najborbenije
D najborbenijoj
A najborbeniju
V najborbenija
L najborbenijoj
I najborbenijom
množina
N najborbenija
G najborbenijih
D najborbenijim / najborbenijima
A najborbenije
V najborbenije
L najborbenijim / najborbenijima
I najborbenijim / najborbenijima
Definicija
1. koji je sklon borbi, koji ima želju da se bori
2. koji sudjeluje u borbi [borbena jedinica], opr. pozadinski