Hrvatski jezični portal

bòriti se

bòriti se nesvrš.prez. -īm se, pril. sad. -rēći se, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
boriti
 
prezent
jednina
1. borim
2. boriš
3. bori
množina
1. borimo
2. borite
3. bore
 
futur
jednina
1. borit ću
2. borit ćeš
3. borit će
množina
1. borit ćemo
2. borit ćete
3. borit će
 
imperfekt
jednina
1. borah
2. boraše
3. boraše
množina
1. borasmo
2. boraste
3. borahu
 
perfekt
jednina
1. borio sam
2. borio si
3. borio je
množina
1. borili smo
2. borili ste
3. borili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam borio
2. bio si borio
3. bio je borio
množina
1. bili smo borili
2. bili ste borili
3. bili su borili
 
imperativ
jednina
2. bori
množina
1. borimo
2. borite
 
glagolski prilog sadašnji
boreći
 
glagolski pridjev aktivni
borio, borila, borilo
borili, borile, borila
Definicija
1. (s kim) a. udružiti snage da se savlada treći b. nastojati savladati drugoga
2. (s čim) boriti se protiv čega u sebi ili izvan sebe [bori se sa svojom neodlučnošću; bori se s nevoljama]
3. (protiv koga) nastojati savladati izravnog neprijatelja, protivnika ili suparnika
4. a. (čime) pomoću čega bez oznake broja ili u količini od jedan [boriti se mačem; boriti se puškom] b. (sa čime) u količini od dva dalje uz broj [boriti se s dva mača; boriti se s pet pušaka]
Frazeologija
boriti se do posljednje kapi krvi/boriti se na život i smrt do posljednje mogućnosti, usp. borba
Onomastika
♦ m. os. imena (narodna): Bòrislav, Bòrivoj, Dàlibor, Svèbor, Žèlibor i sl.; hip.: Bòris (Bóris), (Bȏris) (mlađega postanja, ← rus.), Bórko, Bȏrna, Bóro, Bȍroje; ž. os. ime: Bòrislava; hip.: Bȏrka
pr. (moguće preklapanje s etnicima, v. bor): Bòrac (Sesvete, Turopolje, Slavonija), Bórak (530, Varaždin, Knin, S Dalmacija), Bòranić (Zaprešić, Slavonski Brod, Šibenik), Bòras (570, Zagreb, Metković, Slavonija), Bòrbāš (170, Slavonija, Podravina), Bòrček (100, Novi Marof, Osijek, Križevci), Bȏrčić (590, Zagreb, Rijeka, Split, Vis) Boríčević (Jastrebarsko), Bòričić (100, Županja, Slavonija, Istra), Bórić (1950, Otočac, Sisak, Slavonija, Dalmacija), Borílović (100, Županja, Slavonija), Bòrina (Pula, Dubrovnik), Bȏris (Ðakovo, Slavonija, Međimurje), Borisávljević (Varaždin, Sisak, Banovina), Bȍrjān (280, Drniš, Knin, Lika), Bòrjanić (100, Požega, Baranja, Slavonija), Borjánović (Petrinja, Slatina), Bȏrkić, Bórko (340, Međimurje), Bórković (900, Sinj, Pokuplje), Bȍrnās, Bóro (Dubrovnik, Požega, Metković), Bȍroja (Nova Gradiška, Rijeka, Vukovar), Bȍroje (Dubrovnik, Vukovar), Borójević (Bòrojević) (1600, Banovina), Bòronić (Vrbovec, Zaprešić), Bòronjek (110, Slatina, Zagorje), Bȍroš (238, Zagorje, Slavonija), Bȍroša (280, Zagorje, Podravina), Bȍrošak (Borošȃk) (420, Zagorje), Bòrošić (Jastrebarsko, Banovina), Bȍrota (420, Kordun, Banovina), Bȏrović (910, Varaždin, sred. Dalmacija), Bȍrščak (200, Varaždin, Prigorje), Bȏršić (600, Zagorje)
Etimologija
prasl. *boriti (sę) (rus. borót': prisiliti, polj. bróć się) ← ie. *bherH-: raniti (lit. barti, lat. ferire)