Hrvatski jezični portal

trȉste2

trȉste2 m

Definicija
glazb. vrsta polagane i melankolične ljubavne pjesme
Etimologija
šp. triste