Hrvatski jezični portal

trȅnutāčno

trȅnutāčno pril.

Definicija
1. trenutno, tako da traje trenutak
2. u trenu, u istom trenu, isti čas, smjesta, momentalno