Hrvatski jezični portal

bona fides

bona fides (izg. bȍna fȉdes) ž

Definicija
pravn. dobra vjera, načelo po kojem se obveze (utanačene ugovorom, arbitražom ili sudskom presudom) moraju ispunjavati pošteno i nedvosmisleno (bona fide), bez nastojanja da se izigra puni smisao i svrha obveze