Hrvatski jezični portal

váfenrok

váfenrok m 〈N mn -oci/-i〉

Definicija
pov. kratak časnički kaput u austrougarskoj i njemačkoj vojsci; surka
Etimologija
njem. Waffenrock