Hrvatski jezični portal

ùzēti

ùzēti (što, koga) svrš.prez. ȕzmēm, pril. pr. -ēvši, imp. ùzmi, prid. rad. ȕzeo, prid. trp. ȕzēt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
uzeti
 
prezent
jednina
1. uzmem
2. uzmeš
3. uzme
množina
1. uzmemo
2. uzmete
3. uzmu
 
futur
jednina
1. uzet ću
2. uzet ćeš
3. uzet će
množina
1. uzet ćemo
2. uzet ćete
3. uzet će
 
aorist
jednina
1. uzeh
2. uze
3. uze
množina
1. uzesmo
2. uzeste
3. uzeše
 
perfekt
jednina
1. uzeo sam
2. uzeo si
3. uzeo je
množina
1. uzeli smo
2. uzeli ste
3. uzeli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam uzeo
2. bio si uzeo
3. bio je uzeo
množina
1. bili smo uzeli
2. bili ste uzeli
3. bili su uzeli
 
imperativ
jednina
2. uzmi
množina
1. uzmimo
2. uzmite
 
glagolski prilog prošli
uzevši
 
glagolski pridjev aktivni
uzeo, uzela, uzelo
uzeli, uzele, uzela
 
glagolski pridjev pasivni
uzet, uzeta, uzeto
uzeti, uzete, uzeta
Definicija
1. a. prihvatiti, dohvatiti rukom; uhvatiti [uzeti komad kruha] b. primiti kao dar ili sl. c. razg. dobiti na prodaji; naplatiti [uzeti novac] d. (za što) primiti u službu [uzeti za pomoćnika]
2. lišiti (koga ili čega), oduzeti, oteti [uzeti komu zemljište]
3. (s infinitivom) reg. početi [uzme pričati]; stati (4)
4. zauzeti (određen položaj, razmak) [uzeti mjesto]
5. (koga) primiti koga, pružiti mu uslugu po redu [pokucajte odmah ćemo vas uzeti (ob. u ordinacijama)]
Frazeologija
ako se pravo uzme (kao uvod nekog iskaza ili u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika u zn. kad se temeljito razmotri, kad se sabere, ako se pogleda s prave strane, ako se zrelo razmisli) [ako se pravo uzme, bile su to velike zablude];
Bog (ga) uzeo (k sebi) retor. umro je;
kako se uzme, kako uzmeš (uzmete) (kao opći pogled na ono o čemu se govori) nije potpuno sigurno, može biti i ovako i onako;
ne bi (mu, joj) orah iz ruke uzeo neuredan je, pobuđuje gađenje;
ni uzmi ni ostavi niti vrijedi niti je bezvrijedno, ni prodati ni darovati;
strogo uzevši ako se doslovno shvati, ako se uzme u užem smislu;
uzela davala (u jd i mn, m i ž) nejasne okolnosti ili prava onoga tko odlučuje o primanjima i davanjima u novcu, samovoljno odlučivanje ili prividno dobro poslovanje [način na koji ta djeca pomažu oca, to je sve nešto uzela davala; ako porezna politika nije uređena propisima, onda je to samo uzela davala];
uzeti koga uzeti za ženu;
uzeti maha razviti se, raširiti se (o bolesti i sl.);
uzeti na sebe 1. prihvatiti obvezu 2. preuzeti odgovornost za što;
uzeti se sklopiti brak, stupiti u brak, vjenčati se;
uzeti (koga) na zub, uzeti na nišan biti stalno protiv koga, željeti mu štetiti;
uzeti ozbiljno (tragično) shvatiti;
uzeti se u pamet opametiti se, prizvati se pameti, postupati pametno i mudro, opr. praviti gluposti, biti neodgovoran, ludovati;
uzeti sobu unajmiti sobu u hotelu;
uzeti (koga) u zaštitu zaštititi;
(nemojte) uzeti za zlo nemojte zamjeriti;
uzmimo naprimjer, recimo, pretpostavimo [uzmimo da nisam bio]
Etimologija
prasl. *vъzęti (rus. vzjat') ≃ uz- + v. imati