Hrvatski jezični portal

utùčenōst

utùčenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N utučenost
G utučenosti
D utučenosti
A utučenost
V utučenosti
L utučenosti
I utučenošću / utučenosti
množina
N utučenosti
G utučenosti
D utučenostima
A utučenosti
V utučenosti
L utučenostima
I utučenostima
Definicija
stanje onoga koji je utučen