Hrvatski jezični portal

ȕtrina

ȕtrina ž

Izvedeni oblici
jednina
N utrina
G utrine
D utrini
A utrinu
V utrino
L utrini
I utrinom
množina
N utrine
G utrina
D utrinama
A utrine
V utrine
L utrinama
I utrinama
Definicija
1. arh. općinska, zajednička livada koja služi za ispašu; gmajna
2. tratina
Etimologija
✧ u- + v. tratina