Hrvatski jezični portal

zálog

zálog m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N zalog
G zaloga
D zalogu
A zalog
V založe
L zalogu
I zalogom
Definicija
1. predmet od vrijednosti, dragocjenost ili nekretnina kojom se jamči ispunjenje primljene obveze ili povrat novca uzetog u zajam
2. retor. znak, postojanje čega kao dokaz da će se ostvariti nada, da će se što učiniti
3. arh. hipoteka