Hrvatski jezični portal

zalòžiti3

zalòžiti3 (što) svrš.prez. zàložīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. zàložen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
založiti
 
prezent
jednina
1. založim
2. založiš
3. založi
množina
1. založimo
2. založite
3. založe
 
futur
jednina
1. založit ću
2. založit ćeš
3. založit će
množina
1. založit ćemo
2. založit ćete
3. založit će
 
aorist
jednina
1. založih
2. založi
3. založi
množina
1. založismo
2. založiste
3. založiše
 
perfekt
jednina
1. založio sam
2. založio si
3. založio je
množina
1. založili smo
2. založili ste
3. založili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam založio
2. bio si založio
3. bio je založio
množina
1. bili smo založili
2. bili ste založili
3. bili su založili
 
imperativ
jednina
2. založi
množina
1. založimo
2. založite
 
glagolski prilog prošli
založivši
 
glagolski pridjev aktivni
založio, založila, založilo
založili, založile, založila
 
glagolski pridjev pasivni
založen, založena, založeno
založeni, založene, založena
Definicija
1. dati u zalog
2. pren. retor. podnijeti velike žrtve [založiti život]
Etimologija
✧ za- + v. ležati, log