Hrvatski jezični portal

zabròjiti se

zabròjiti se (zabròjati se) svrš.prez. zàbrojīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. zàbrojen〉

Definicija
pogriješiti u brojenju
Etimologija
✧ za- + v. broj, brojiti