Hrvatski jezični portal

zglȍb

zglȍb m 〈N mn zglòbovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N zglob
G zgloba
D zglobu
A zglob
V zglobe
L zglobu
I zglobom
množina
N zglobovi
G zglobova
D zglobovima
A zglobove
V zglobovi
L zglobovima
I zglobovima
Definicija
1. a. anat. sastavak između pokretljivih koštanih dijelova tijela, omogućuje kretanje; pomičan spoj kostiju; gib b. mjesto u kojem se metalni sklop može okretati
2. bot. člankovito zadebljanje na stablu biljke, mjesto račvanja; koljence
Etimologija
prasl. *sъglobъ (bug. zglob) ≃ s- (sa-) + v. globiti