Hrvatski jezični portal

zbȋljski

zbȋljski pril.

Definicija
istinski, uistinu