Hrvatski jezični portal

àgrār

àgrār m 〈G agrára〉

Izvedeni oblici
jednina
N agrar
G agrara
D agraru
A agrar
V agraru
L agraru
I agrarom
množina
N agrari
G agrara
D agrarima
A agrare
V agrari
L agrarima
I agrarima
Definicija
1. ukupnost odnosa zemlje kao posjeda i predmeta obrađivanja, ukupnost odnosa u poljoprivredi, ukupnost odnosa u poljodjelstvu
2. poljodjelsko zemljište
Etimologija
v. ager