Hrvatski jezični portal

žúdjeti

žúdjeti (za kim, za čim) nesvrš.prez. -dīm, pril. sad. -dēći, gl. im. -đēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
žudjeti
 
prezent
jednina
1. žudim
2. žudiš
3. žudi
množina
1. žudimo
2. žudite
3. žude
 
futur
jednina
1. žudjet ću
2. žudjet ćeš
3. žudjet će
množina
1. žudjet ćemo
2. žudjet ćete
3. žudjet će
 
imperfekt
jednina
1. žuđah
2. žuđaše
3. žuđaše
množina
1. žuđasmo
2. žuđaste
3. žuđahu
 
perfekt
jednina
1. žudio sam
2. žudio si
3. žudio je
množina
1. žudjeli smo
2. žudjeli ste
3. žudjeli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam žudio
2. bio si žudio
3. bio je žudio
množina
1. bili smo žudjeli
2. bili ste žudjeli
3. bili su žudjeli
 
imperativ
jednina
2. žudi
množina
1. žudimo
2. žudite
 
glagolski prilog sadašnji
žudeći
 
glagolski pridjev aktivni
žudio, žudjela, žudjelo
žudjeli, žudjele, žudjela
 
glagolski pridjev pasivni
žuđen, žuđena, žuđeno
žuđeni, žuđene, žuđena
Definicija
silno željeti; čeznuti
Etimologija
prasl. *žьlděti (stsl. žlьděti) ≃ v. željeti