Hrvatski jezični portal

žèljeti

žèljeti (što, koga) nesvrš.prez. žèlīm, pril. sad. žèlēći, prid. trp. žèljēn, gl. im. -ēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
željeti
 
prezent
jednina
1. želim
2. želiš
3. želi
množina
1. želimo
2. želite
3. žele
 
futur
jednina
1. željet ću
2. željet ćeš
3. željet će
množina
1. željet ćemo
2. željet ćete
3. željet će
 
imperfekt
jednina
1. željah
2. željaše
3. željaše
množina
1. željasmo
2. željaste
3. željahu
 
perfekt
jednina
1. želio sam
2. želio si
3. želio je
množina
1. željeli smo
2. željeli ste
3. željeli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam želio
2. bio si želio
3. bio je želio
množina
1. bili smo željeli
2. bili ste željeli
3. bili su željeli
 
imperativ
jednina
2. želi
množina
1. želimo
2. želite
 
glagolski prilog sadašnji
želeći
 
glagolski pridjev aktivni
želio, željela, željelo
željeli, željele, željela
 
glagolski pridjev pasivni
željen, željena, željeno
željeni, željene, željena
Definicija
1. a. imati želju, težiti ostvarenju, postizanju čega; htjeti, žudjeti b. (ob. 1. l. jd) izražavati kome neku želju
2. osjećati strast prema kome
Frazeologija
sve što ti srce (duša) želi sve po izboru, ima svega što možeš poželjeti, svega i svačega, sve i svašta (od poželjnih stvari), velika količina onoga što se oblikuje u najljepše i najsmionije želje, priželjkivanja i slutnje ili ih izborom i ljepotom prelazi i nadmašuje
Onomastika
♦ m. os. imena (narodna): Žèlibōr, Žȅlimīr, v. lat. Desiderius; hip.: Žȅljan, Žȇljko; Žȇljka ž. os. ime
pr.: Žȇljko (posvuda), Žéljković (110, Duga Resa, Dalmacija)
Etimologija
prasl. i stsl. *želěti (rus. želát', stčeš. želeti) ← ie. *gwhel- (grč. théllein, stisland. gilja: namamiti)