Hrvatski jezični portal

log out

log out (log off ) (izg. ~ ȁut/ȍf) dv.

Definicija
inform.
1. isključiti/isključivati se iz višekorisničkog sustava
2. isključiti/isključivati se s Interneta
Etimologija
engl.