Hrvatski jezični portal

znȁčājno

znȁčājno pril.

Definicija
na značajan način, s važnošću