Hrvatski jezični portal

znȃk

znȃk m 〈N mn znȃci/znȁkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N znak
G znaka
D znaku
A znak
V znače
L znaku
I znakom
množina
N znakovi
G znakova
D znakovima
A znakove
V znakovi
L znakovima
I znakovima
jednina
N znak
G znaka
D znaku
A znak
V znače
L znaku
I znakom
množina
N znakovi
G znakova
D znakovima
A znakove
V znakovi
L znakovima
I znakovima
Definicija
1. lingv. jezična činjenica u kojoj su sjedinjeni zvuk i značenje ili označitelj i označeno
2. konvencionalna kretnja mišićem lica, rukom ili glavom, jedinica neverbalnog jezika koja pokazuje ono što se želi ili misli [dati znak]; mig, signal
3. a. (čega) oznaka, obilježje, crta, odlika b. simbol koji preneseno nešto predstavlja [prirodni znak; konvencionalni (dogovoreni) znak; manifestativni znak]
4. a. događaj, zbivanje po kojem se može pretpostaviti da bi nešto moglo biti ili se dogoditi; predznak, simptom, znamenje b. ono po čemu bi se moglo naslutiti da nešto postoji, da je prisutno; trag c. simbol odabran da što znači (u pravopisu itd.)
5. značka
6. svaki predmet koji služi za obilježavanje čega [postaviti znak]
Sintagma
dobar (loš) znak razlog za veselje (ili za žalost);
jezični znak lingv. jezična jedinica koja se može prikazati kao spoj, nerazdvojna veza između pojma ili označenoga i glasovne (akustičke) slike ili označitelja;
vodeni znak slovo ili figura na nekim vrstama papira, vidljiv prema svjetlosti;
zaštitni znak tvornički žig na robi ili proizvodima;
znak žalosti crnina i sl.
Etimologija
prasl. *znakъ (rus. znak, polj. znak) ≃ v. znati