Hrvatski jezični portal

bùndeva

bùndeva ž

Izvedeni oblici
jednina
N bundeva
G bundeve
D bundevi
A bundevu
V bundevo
L bundevi
I bundevom
množina
N bundeve
G bundeva
D bundevama
A bundeve
V bundeve
L bundevama
I bundevama
Definicija
1. bot. a. jestiva tikva (Cucurbita pepo), jede se pečena ili se od nje pravi savijača, bučnica; tikvanja, turkinja, žuta tikva b. vrsta (Cucurbita ovifera); šućurica, tikvenčica c. (mn) Cucurbitaceae, biljna porodica dvosupnica (Dicotyledones), pripadaju joj zeljaste penjačice ili polugrmovi, u nas samonikli rodovi bljuštac (Bryonia) i štrcalica (Ecballium), a od kultiviranih najpoznatiji su bundeva, tikvica (Lagenaria vulgaris), krastavac (Cucumis sativus), dinja (Cucumis melo), lubenica (Citrullus vulgaris)
2. pren. podr. okrugla glava
3. žarg. boja u garnituri tzv. mađarskih karata (vinova loza, praporac, srce, žir); praporac