Hrvatski jezični portal

bùtīga

bùtīga ž

Izvedeni oblici
jednina
N butiga
G butige
D butizi
A butigu
V butigo
L butizi
I butigom
množina
N butige
G butigu / butiga
D butigama
A butige
V butige
L butigama
I butigama
Definicija
reg.
1. trgovačka radnja [kupio u butigi]; botega
2. pejor. trgovina, trgovanje [politička butiga]