Hrvatski jezični portal

cȁrevina

cȁrevina ž

Izvedeni oblici
jednina
N carevina
G carevine
D carevini
A carevinu
V carevino
L carevini
I carevinom
množina
N carevine
G carevina
D carevinama
A carevine
V carevine
L carevinama
I carevinama
Definicija
1. v. carstvo
2. pov. razg. državni porez u Habsburškoj i Austro-Ugarskoj Monarhiji
Frazeologija
čuvaj (spašavaj) carevinu spasi ono što se ne može spasiti ili očito propada, iskoristi mogućnost da ipak spasiš (predodžba o dugom propadanju i spašavanju Habsburške Monarhije i Osmanskoga Carstva);
to je moja carevina tu se osjećam kao car (potpuno slobodno, kao kod svoje kuće)
Etimologija
✧ vidi cȁr