Hrvatski jezični portal

cȁrina

cȁrina ž

Izvedeni oblici
jednina
N carina
G carine
D carini
A carinu
V carino
L carini
I carinom
množina
N carine
G carina
D carinama
A carine
V carine
L carinama
I carinama
Definicija
1. iznos u novcu koji se plaća državi na vrijednost, prekoračenje vrijednosti ili prekoračenje količine robe prema propisu o uvozu i izvozu [uvozna carina; izvozna carina; visoka carina; zaštitna carina; proći carinu]
2. služba koja se bavi ubiranjem carine
Etimologija
v. car (carina se plaćala carskoj kruni)