Hrvatski jezični portal

Cambridge

Cambridge (izg. kȅimbridž) m 〈G -ea〉

Definicija
1. grad u Engleskoj, o. 90 km SI od Londona, 91.800 stan.; poznat po sveučilištu osnovanom 1209.
2. grad (dio Bostona) u saveznoj državi Massachusetts, SAD; 95.300 stan., sjedište sveučilišta Harvard osnovanog 1638.