Hrvatski jezični portal

kȉstac

kȉstac m

Definicija
bot. rod gljiva mješinarki (Penicillium), plijesan na ostacima hrane (npr. vrsta Penicillium notatum, usp. penicilin)