Hrvatski jezični portal

klàsičan

klàsičan prid.odr. -čnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N klasičan
G klasična
D klasičnu
A klasična / klasičan
V klasični
L klasičnu
I klasičnim
množina
N klasični
G klasičnih
D klasičnim / klasičnima
A klasične
V klasični
L klasičnim / klasičnima
I klasičnim / klasičnima
 
srednji rod
jednina
N klasično
G klasična
D klasičnu
A klasično
V klasično
L klasičnu
I klasičnim
množina
N klasična
G klasičnih
D klasičnim / klasičnima
A klasična
V klasična
L klasičnim / klasičnima
I klasičnim / klasičnima
 
ženski rod
jednina
N klasična
G klasične
D klasičnoj
A klasičnu
V klasična
L klasičnoj
I klasičnom
množina
N klasične
G klasičnih
D klasičnim / klasičnima
A klasične
V klasične
L klasičnim / klasičnima
I klasičnim / klasičnima
Definicija
1. neodr.a. koji je priznat kao uzoran [Kafkin »Proces« je klasičan roman svjetske književnosti]; izvrstan, prvorazredan b. koji je (trajno) svojstven kome ili čemu [klasičan primjer; klasičan odgovor]; tipičan c. koji pripada grčko-rimskoj antici
2. odr. -čnī〉 koji sadrži klasiku, koji se bavi klasikom [klasična glazba]
3. razg. koji je uobičajen [to je njegovo klasično ponašanje]
Sintagma
klasična gimnazija naziv za srednju školu u kojoj se u toku čitavog školovanja uče klasični jezici (latinski i grčki), opr. realna gimnazija, v. realan Δ;
klasični jezici lingv. jezici klasične starine (grčki i latinski)
Etimologija
njem. klassisch ≃ fr. classique ← lat. classicus: koji pripada (prvoj ili najvišoj) klasi