Hrvatski jezični portal

rȅālan

rȅālan prid.odr. -lni〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N realan
G realna
D realnu
A realna / realan
V realni
L realnu
I realnim
množina
N realni
G realnih
D realnim / realnima
A realne
V realni
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
srednji rod
jednina
N realno
G realna
D realnu
A realno
V realno
L realnu
I realnim
množina
N realna
G realnih
D realnim / realnima
A realna
V realna
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
ženski rod
jednina
N realna
G realne
D realnoj
A realnu
V realna
L realnoj
I realnom
množina
N realne
G realnih
D realnim / realnima
A realne
V realne
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N realni
G realnog / realnoga
D realnom / realnome / realnomu
A realnog / realni
V realni
L realnom / realnome / realnomu
I realnim
množina
N realni
G realnih
D realnim / realnima
A realne
V realni
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
srednji rod
jednina
N realno
G realnog / realnoga
D realnom / realnome / realnomu
A realno
V realno
L realnom / realnome / realnomu
I realnim
množina
N realna
G realnih
D realnim / realnima
A realna
V realna
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
ženski rod
jednina
N realna
G realne
D realnoj
A realnu
V realna
L realnoj
I realnom
množina
N realne
G realnih
D realnim / realnima
A realne
V realne
L realnim / realnima
I realnim / realnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N realniji
G realnijeg / realnijega
D realnijem / realnijemu
A realnijeg / realnijega
V realniji
L realnijem / realnijemu
I realnijim
množina
N realniji
G realnijih
D realnijim / realnijima
A realnije
V realniji
L realnijim / realnijima
I realnijim / realnijima
 
srednji rod
jednina
N realnije
G realnijeg / realnijega
D realnijem / realnijemu
A realnije
V realnije
L realnijem / realnijemu
I realnijim
množina
N realnija
G realnijih
D realnijim / realnijima
A realnija
V realnija
L realnijim / realnijima
I realnijim / realnijima
 
ženski rod
jednina
N realnija
G realnije
D realnijoj
A realniju
V realnija
L realnijoj
I realnijom
množina
N realnija
G realnijih
D realnijim / realnijima
A realnije
V realnije
L realnijim / realnijima
I realnijim / realnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najrealniji
G najrealnijeg / najrealnijega
D najrealnijem / najrealnijemu
A najrealnijeg / najrealnijega
V najrealniji
L najrealnijem / najrealnijemu
I najrealnijim
množina
N najrealniji
G najrealnijih
D najrealnijim / najrealnijima
A najrealnije
V najrealniji
L najrealnijim / najrealnijima
I najrealnijim / najrealnijima
 
srednji rod
jednina
N najrealnije
G najrealnijeg / najrealnijega
D najrealnijem / najrealnijemu
A najrealnije
V najrealnije
L najrealnijem / najrealnijemu
I najrealnijim
množina
N najrealnija
G najrealnijih
D najrealnijim / najrealnijima
A najrealnija
V najrealnija
L najrealnijim / najrealnijima
I najrealnijim / najrealnijima
 
ženski rod
jednina
N najrealnija
G najrealnije
D najrealnijoj
A najrealniju
V najrealnija
L najrealnijoj
I najrealnijom
množina
N najrealnija
G najrealnijih
D najrealnijim / najrealnijima
A najrealnije
V najrealnije
L najrealnijim / najrealnijima
I najrealnijim / najrealnijima
Definicija
1. a. koji postoji u stvarnosti; stvaran, istinit, zbiljski [realno stanje] b. koji je uzet iz života, utemeljen na iskustvu; pravi, istinski [realan problem] c. fil. koji objektivno i zbiljski postoji, neovisno o ljudskom mišljenju i spoznaji, opr. idealan (1b)
2. koji se može ostvariti, primijeniti, izvršiti; ostvariv, primjenjiv, izvršiv [realni cilj]
3. koji je povezan sa stvarnim potrebama i mogućnostima; praktičan [realan čovjek]
Sintagma
realna cijena trg. cijena koja se postiže na tržištu i odgovara cijenama drugih istovrsnih proizvoda ili izvršenih usluga;
realna definicija definicija koja objašnjava prirodu stvari, a ne njezino etimološko značenje;
realna gimnazija srednja škola u kojoj se više uče prirodne znanosti i živi jezici; realka, usp. klasična gimnazija, v. klasičan Δ;
realna kamatna stopa ekon. realni kamatnjak, prilagođen očekivanoj promjeni razine cijena, odnosno očekivanoj inflaciji;
realna nadnica količina proizvoda što ih radnik može kupiti za novac dobiven kao zaradu;
realna unija zajednica dviju ili više država koja se zasniva na međunarodnom ugovoru sklopljenom u cilju trajnog zajedničkog vođenja vanjske politike, pri čemu svaka članica zadržava svoju neovisnost;
realna vrijednost ekon. stvarna vrijednost nekog novca, papira i sl., opr. nominalna vrijednost, v. nominalan Δ;
realna znanost term. znanost čiji je predmet bavljenja u neposrednoj vezi sa životom (prirodne znanosti, tehnika i sl.);
realni broj mat. osnovni matematički pojam, obuhvaća sve racionalne brojeve i sve granične vrijednosti konvergentnih nizova racionalnih brojeva, dakle i iracionalne brojeve poput π, e; stvarni broj, opr. imaginarni broj, v. imaginaran Δ;
realni stjecaj pravn. slučaj kada počinitelj kaznenoga djela odgovara za više krivičnih djela počinjenih odvojeno, ali mu se za sva djela sudi istodobno
Etimologija
srlat. realis: stvarni ≃ lat. res: zbilja, istina