Hrvatski jezični portal

klȇti

klȇti nesvrš.prez. kùnēm, pril. sad. kùnūći, prid. rad. klȅo/kléla ž, prid. trp. klȇt〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kleti
 
prezent
jednina
1. kunem
2. kuneš
3. kune
množina
1. kunemo
2. kunete
3. kunu
 
futur
jednina
1. klet ću
2. klet ćeš
3. klet će
množina
1. klet ćemo
2. klet ćete
3. klet će
 
imperfekt
jednina
1. kunijah
2. kunijaše
3. kunijaše
množina
1. kunijasmo
2. kunijaste
3. kunijahu
 
perfekt
jednina
1. kleo sam
2. kleo si
3. kleo je
množina
1. kleli smo
2. kleli ste
3. kleli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kleo
2. bio si kleo
3. bio je kleo
množina
1. bili smo kleli
2. bili ste kleli
3. bili su kleli
 
imperativ
jednina
2. kuni
množina
1. kunimo
2. kunite
 
glagolski prilog sadašnji
kunući
 
glagolski pridjev aktivni
kleo, klela, klelo
kleli, klele, klela
 
glagolski pridjev pasivni
klet, kleta, kleto
kleti, klete, kleta
Definicija
1. (koga) bacati na koga kletvu
2. () psovati