Hrvatski jezični portal

Àriel

Àriel m

Definicija
1. v.
2. (ariel) bibl. svetište, hram
3. pren. jedan od 70 naziva za Jeruzalem
4. jud. u kabali vodeni duh
5. knjiž. u Shakespearea i Goethea zračni duh
6. astron. satelit planeta Urana
Onomastika
♦ m. os. ime (često u Izraelu)
Etimologija
hebr. ̕arī̕el: lav (ovi) Božji